Nijkerkstraat 1
5045 MC Tilburg
Telefoon: 013-570 51 05
b.g.g. 06-55818898
info@dekievitshoeve.nl

 

Op een kadasterkaart uit 1832 staat al een pand op de hoek van de Langendijk en de Reeshofweg (de huidige Nijkerkstraat) met de naam 'de Kievit'. Later werd die naam gebruikt voor het gebied rondom de hoeve. De schuur is gebouwd met een zelfde soort stenen als die zijn teruggevonden op de plaats waar vroeger het landhuis 'de Reijshoef'' heeft gestaan. Dit doet vermoeden dat delen van het gebouw rond de zelfde tijd zijn gebouwd als landhuis 'de Reijshoef'. Tot het begin van de aanleg van de wijk de Reeshof, was het een agrarisch gebied, waar vee werd gehouden, maar ook kassen stonden en aardbeien werden geteeld.

In 1877 werd er in een gemeentelijk pamflet al verwezen naar de 'kastelein van de Kievit'. Er wordt dus al zeker 125 jaar een pilsje getapt op deze plaats.

Het café kreeg grote bekendheid in de regio nadat Peerke van de Staak (zie foto) zich hier in 1910 vestigde.

De meeste Tilburgers kennen het nog als ‘Peerke Staak'. Legendarisch waren de voetbalvelden, die hij er aanlegde op een deel van zijn weilanden. Daar werd intensief gestreden, waarna de spelers konden uitblazen met een lekkere pint. Ook fietsers en wandelaars streken er graag neer om even uit te rusten. Drie generaties van de Staak hebben het café gerund. Daar kwam een eind aan toen de gemeente het kocht om huizen te bouwen in het nieuwbouw project de Reeshof.

De echte oude Tilburgers verzetten zich echter tegen de sloop van 'Peerke Staak', waardoor de gemeente Tilburg toch maar besloten heeft om het pand en een deel van de omliggende gronden te sparen.

Door de ligging midden in de wijk en de historie die het pand en de inrichting ervan uitademen, heeft het café zich in de laatste 20 jaar ontwikkeld tot de huiskamer van de Reeshof.